Vejen Gardens Støtteforening

Støtteforeningens bestyrelse består af en repræsentant fra Vejen Gardens bestyrelse og seks medlemmer, der bliver valgt på den årlige generalforsamling i februar.

Støtteforeningen er din mulighed for at give et bidrag til Vejen Garden. Foreningen samler penge ind til drengene, så det er muligt at investere i uniformer, instrumenter, professionelle undervisere og deltagelse i konkurrencer i både ind- og udland.

Støtteforeningen udgiver Garderbladet tre gange om året og har faste arrangementer på programmet. Disse arrangementer lader sig kun gennemføre ved hjælp af store mængder frivillig arbejdskraft fra alle vores støtteforeningsmedlemmer. Derfor sætter vi stor pris på vores medlemmer – og naturligvis alle de kommende.

Vores årlige kontingent pr. 25. februar 2019 er kr. 125,- pr. medlem og kr. 175,- for familier.