Etablering

Ideen om at oprette en drengegarde i Vejen, opstod helt tilbage i 1951. Den første landsudstilling efter krigen “Sydjydsk Udstilling”, blev afholdt i Vejen. En begivenhed der gav meget medieomtale. Til udstillingen havde man en lille udstillingsgarde, bestående af drenge med trommer, fløjter og trægeværer. Alle i rød-hvide uniformer. Udstillingsgarden blev opløst, men frø blev sået til oprettelse af en egentlig garde. Manufakturhandler Laurits Andersen fik til opgave at udføre ideen til handling.

Egentlig handling bag ideen kom der dog først i 1954, hvor redaktør Arthur Vistisen flyttede til Vejen. Laurits Andersen fandt ud af, at Arthur Vistisen havde en fortid som orkesterleder. Som sagt så gjort. Vejen Garden optog første gang nye garder den 1. april 1954. I alt 25 drenge under ledelse af orkesterleder Arthur Vistisen.
Siden oprettelsen har der været mere end 600 drenge i Vejen Garden.

Uniformer

De første uniformer der blev brugt, var såmænd udstillingsgardens røde-hvide uniformer. Der er ikke ændret meget på uniformen fra 1956 frem til i dag.

Faciliteter

I de første 17 år øvede Vejen Garden på Bakkely Skole, der i dag udgør ungdomscenteret Basen. Gardens instrumenter blev opbevaret på Østerbyskolen. Den 6. november 1971 overdrog Vejen Byråd Realskolens gamle gymnastiksal til Vejen Gardens disposition. Den dag i dag omtales bygningen fortsat som Realskolen.
Realskolens faciliteter vedligeholdes af frivillige. Pladsen er trang, men hjerterummet er stort. Gymnastiksal fungerer som øvelokale for orkesteret. På første sal er der små øverum. I stueetagen midt i bygningen findes hjertet. Her kan man købe sodavand, få repareret instrumenter, udlevet uniform og instrumenter. Og ikke at forglemme, så kan såvel børn som voksne få sig en hyggesnak med en af forældrerepræsentanterne.

Ledelse

Gardens leder og formand indtil 1982 var Laurits Andersen. Ved Gardens 40 års jubilæum i 1994 trak såvel Laurits Andersen som dirigenten Arthur Vistisens sig. Hvervet som dirigent og leder blev overdraget til Jørgen Schmidt, der fortsat bestrider hvervet i Vejen Garden
Vejen Garden har i dag en bestyrelse bestående af formand Sten Mortensen, Gardens leder Jørgen Schmidt og bestyrelsesmedlem Søren Vistisen.

Musikken

I starten spillede man alene traditionel marchmusik som f.eks. “Københavner march”. Disse numre spilles fortsat, men kombineres i dag også med ønsker fra garderne selv. Så på repertoiret vil man kunne se “Black and White”, “Grease”, “Løvernes konge” og mange flere.

Aktiviteter

Igennem alle årerne har Vejen Garden leveret det festlige indslag ved større arrangementer og vigtige begivenheder i lokal området.
Garden har desuden gæstet mange danske og udenlandske byer. Samt foretaget flere længerevarende rejser til Canada.
Garden deltager også løbende i konkurrencer for bygarder. Såvel DM, EM og VM. Igennem årerne er det blevet til mange flotte placeringer for Vejen Garden.

Økonomi

Vejen Garden blev i starten finansieret af Kommunen.
I dag bidrager Vejen Kommune ved at stille Realskolens lokaler til disposition for Vejen Garden.
Lige fra starten og frem til i dag, er det vigtigt for Vejen Garden, at alle drenge kan blive medlem uanset økonomisk formåen. Der er således hverken udgifter til uniformer, musikinstrumenter og i stort omfang er selve undervisningen også gratis.
I de sidste mange år, har Vejen Garden i højere grad måtte klare sig for egne midler. Dvs. sponsorater, Vejen Gardens egen spille-indtægt og ikke mindst indtægter fra forskellige frivillige aktiviteter.
Således blev Vejen Gardens Støtteforening (link hertil) etableret 27/4-1999. Foreningens formål er at skaffe økonomiske midler til Vejen Gardens aktiviteter samt varetage redaktion, udgivelse og distribution af Garder bladet.
Den dag i dag er Vejen Gardens eksistens basseret på frivillige hænder. Såvel det praktiske arbejde omkring og i Garden, som det økonomiske fundament via indtægter fra frivilligt arbejde og sponsorater.