arrangementer

Ud over foreningens formål arbejder vi tillige med at udbrede kendskabet til Vejen Garden gennem fx afvikling af arrangementer for et betalende publikum og for gardens drenge. Støtteforeningen er baseret på frivillig indsats fra nuværende og gamle gardere, garderforældre, familie og venner til gardere.

HELE ÅRET

LOPPEGÅRDEN - Hovedgaden 67, 6621 Gesten

Loppegården holder åben den første søndag i måneden – dog holder vi ferielukket i juli. September er den store åbningsdag med bl.a. salg af pølser, tombola og selvfølgelig musik leveret af Vejen Garden

SERVICEOPGAVER

Støtteforeningen har et samarbejde med JKVS, hvor vi løbende får tilbud om at løfte serviceopgaver i forbindelse med afvikling af arrangementer primært i Boxen, Herning eller i Fængslet, Horsens. At være hjælper ved fx koncerter er en spændende oplevelse, og disse serviceopgaver er en meget vigtig indtægtskilde for Støtteforeningen.

LAN-PARTY

Støtteforeningen afholder en til to gange årligt LAN-party for garderdrengene og deres kammerater. Der bliver gamet igennem hele natten, og samtidig er der plads til dyrke og vedligeholde det sociale samvær.

JANUAR

NYTÅRSKUR FOR DRENGENE

De ældre drenge holder hvert år op til jul en julefrokost. Det syntes vi ikke de yngre drenge skulle snydes for. Derfor holder Støtteforeningen en nytårskur for de yngste drenge i januar måned.

NYTÅRSKONCERT

Sammen med Vejen Idræts Center har Støtteforeningen gennem et par år afholdt nytårskoncert med SMUK - Slesvigske Musikkorps og Solister i Troldesalen.

FEBRUAR

GENERALFORSAMLING I VEJEN GARDENS STØTTEFORENING

Generalforsamlingen afholdes hvert år ultimo februar.

APRIL

ÅRSFESTEN

Er egentligt Vejen Gardens generalforsamling. Her aflægger gardens formand og leder beretning og regnskabet gennemgås. Drengene får deres årstegn og medaljer og årets garder udråbes. Det er også her Støtteforeningen overdrager det foregående års overskud.

JUNI

INTERNATIONAL HUNDE UDSTILLING

Støtteforeningen har de sidste par år haft opgaven at bemande indgange, hvor vi sælger og tjekker billetter.

JULI

VORBASSE MARKED

Støtteforeningen har i en årrække haft ansvaret for markedets Ung- og familiecamping i uge 29. For de familier der ikke er på ferie i denne uge, er det efterhånden blevet en familie-hygge-tur, at deltage i afviklingen af campingpladsen og honoraret er en vigtig indtægt for Støtteforeningen.

SEPTEMBER

LADELUND ARRANGEMENT

De yngre drenge kender hovedsagligt hinanden fra øvning om onsdagen og udrykninger til byfester og andet. Derfor er Støtteforeningen arrangør af en social weekend på Ladelund Efterskole, hvor drengene får lov til at se andre sider af hinanden. De spiller fodbold og leger andre fysiske lege, og som regel er der også en musikalskoverraskelse undervejs.

DECEMBER

JULEMARKED PÅ TORVET I VEJEN

Støtteforeningen har to boder ved Julemarked på Torvet i Vejen, hvorfra der sælges merchandise, hjemmestrik og julegodter.